fight for

LOW PRICE

ตกแต่งคาเฟ่ ร้านอาหาร

เก้าอี้ใจสู้

สวย เกิน Budget

JS-F035-PP-9085A-BROWN

ขนาด: W47 x D54 x H83 / SH46 cm.
เก้าอี้ผลิตจาก PP ฉีดขึ้นรูป บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีน้ำตาล ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿3,950.44.Current price is: ฿2,190.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-9083-BROWN

ขนาด: W57 x D48 x H79 / SH46 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีน้ำตาลขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿4,622.40.Current price is: ฿2,590.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-9083C-BAR-GRAY

ขนาด: W51 x D50 x H87 / SH75 cm.
เก้าอี้บาร์ PP ฉีดขึ้นรูป บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีเทาเข้ม ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿4,740.53.Current price is: ฿2,690.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-XH9338B-GRAY

ขนาด: W48 x D50 x H81 / SH45 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูป บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีเทา ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿3,474.50.Current price is: ฿1,990.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-XH9319T-BAR-BROWN

ขนาด: W43 x D44 x H85 / SH75 cm.
เก้าอี้บาร์ ผลิตจาก PP ฉีดขึ้นรูป บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีน้ำตาล ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿2,550.88.Current price is: ฿1,490.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-WDC-9017-GRAY

ขนาด: W57 x D48 x H79 / SH46 cm.
เก้าอี้ไม้อัดดัดขึ้นรูปทำสี บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีเทา ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿4,062.58.Current price is: ฿2,290.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-WDC-9090C-BAR-GRAY

ขนาด: W49 x D47 x H98 / SH75 cm.
เก้าอี้บาร์ ผลิตจาก PP ฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีเทา ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿3,531.00.Current price is: ฿1,990.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-9099-BROWN

ขนาด: W58 x D58 x H82 / SH45.5 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีน้ำตาล ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿4,087.40.Current price is: ฿2,290.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-9320D-GRAY

ขนาด: W59 x D55 x H79 / SH47 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีเทา ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿4,525.68.Current price is: ฿2,490.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-XH9320-GRAY-BROWN

ขนาด: W55 x D57 x H77 / SH48 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU 2สี ด้านนอกสีเทา และด้านในสีน้ำตาล ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿3,909.35.Current price is: ฿2,190.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-9085C-BAR-BROWN

ขนาด: W44 x D49 x H108 / SH75 cm.
เก้าอี้บาร์ผลิตจาก PP ฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำหุ้มหนัง PU สีน้ำตาล ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿3,722.75.Current price is: ฿2,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-XH9082B-BAR-BROWN

ขนาด: W41 x D39 x H103 / SH75 cm.
เก้าอี้บาร์ PP ฉีดขึ้นรูป บุฟองน้ำหุ้มหนัง PU สีน้ำตาล ขาเหล็กสีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿3,459.10.Current price is: ฿1,990.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-PP-9085L-BAR-BROW

ขนาด: W51 x D44 x H80-100 / SH60-80 cm.
เก้าอี้บาร์ผลิตจาก PP ฉีดขึ้นรูปบุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU สีน้ำตาล โช๊คGas Lift ขาเหล็กสีดำ มีที่พักเท้า

Original price was: ฿4,447.78.Current price is: ฿2,490.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8336E-PP-S-BLUE

ขนาด: W42 x D45 x H82 / SH42 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปสีเทาฟ้า เบาะฟองน้ำหุ้มหนัง PU สีเทาฟ้า ขา PP ฉีดขึ้นรูปสีเทาฟ้า พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿1,889.19.Current price is: ฿1,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8336E-PP-S-GREEN

ขนาด: W42 x D45 x H82 / SH42 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปสีเทาเขียว เบาะฟองน้ำหุ้มหนัง PU สีเทาเขียว ขา PP ฉีดขึ้นรูปสีเทาฟ้า พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿1,889.19.Current price is: ฿1,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8051-PP-GRAY

ขนาด: W43 x D50 x H81 / SH46 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว สีเทา พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 4 ตัว

Original price was: ฿1,385.01.Current price is: ฿790.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8051-PP-GREEN

ขนาด: W43 x D50 x H81 / SH46 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว สีเขียว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 4 ตัว

Original price was: ฿1,385.01.Current price is: ฿790.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8051-PP-WHITE

ขนาด: W43 x D50 x H81 / SH46 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว สีขาว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 4 ตัว

Original price was: ฿1,385.01.Current price is: ฿790.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8099-PP-ORG-S-GRAY

ขนาด: W58 x D50 x H81 / SH43 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปสีส้ม เบาะฟองน้ำหุ้มผ้าสีเทา ขาเหล็กพ่น Powder Coat สีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿2,339.45.Current price is: ฿1,290.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8099-PP-PINK-S-GRAY

ขนาด: W58 x D50 x H81/SH43 cm.
PP ฉีดขึ้นรูปสีชมพู เบาะฟองน้ำหุ้มผ้าสีเทา ขาเหล็กพ่น Powder Coat สีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿2,339.45.Current price is: ฿1,290.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8339-PP-YELLOW

ขนาด: W40 x D47 x H79 / SH45 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีเหลือง ออกแบบมีรูทรงกลมสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 4 ตัว

Original price was: ฿1,490.30.Current price is: ฿890.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8339-PP-GREEN

ขนาด: W40 x D47 x H79 / SH45 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีเขียว ออกแบบมีรูทรงกลมสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 4 ตัว

Original price was: ฿1,490.30.Current price is: ฿890.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8339A-PP-YELLOW

ขนาด: W55 x D47 x H79 / SH45 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีเหลือง ออกแบบมีรูทรงกลมสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 3 ตัว

Original price was: ฿1,761.65.Current price is: ฿990.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8339A-PP-GREEN

ขนาด: W55 x D47 x H79 / SH45 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีเขียว ออกแบบให้มีรูทรงกลมสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 3 ตัว

Original price was: ฿1,761.65.Current price is: ฿990.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8319T-BAR-BLACK

ขนาด: 43 x D43 x H80 / SH75 cm.
PP ฉีดขึ้นรูป สีดำ ขาเหล็กพ่น Powder Coat สีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿2,253.85.Current price is: ฿1,290.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8319T-BAR-WHITE

ขนาด: 43 x D43 x H80 / SH75 cm.
PP ฉีดขึ้นรูป สีขาว ขาเหล็กพ่น Powder Coat สีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿2,253.85.Current price is: ฿1,290.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8311A-PP-GRAY

ขนาด: W43 x D43 x H77 cm.
PP ฉีดขึ้นรูป สีเทา ขาเหล็กรีดร้อนพิมพ์ลาย พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿1,937.98.Current price is: ฿1,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8311A-PP-BLACK

ขนาด: W43 x D43 x H77 cm.
PP ฉีดขึ้นรูป สีดำ (BX-1) ขาเหล็กรีดร้อนพิมพ์ลาย พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿1,937.98.Current price is: ฿1,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8312-PP-WHITE

ขนาด: W41 x D50 x H78 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว สีขาว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿1,505.70.Current price is: ฿890.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8312-PP-BLACK

ขนาด: W41 x D50 x H78 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว สีดำ พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿1,505.70.Current price is: ฿890.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8312-PP-GRAY

ขนาด: W41 x D50 x H78 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีเทา พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน

Original price was: ฿1,505.70.Current price is: ฿890.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8313-PP-GRAY

ขนาด: W 51 x D57 x H74/SH45 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีเทา ออกแบบมีรูสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 5 ตัว

Original price was: ฿1,834.41.Current price is: ฿1,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8313-PP-DGRAY

ขนาด: W51 x D57 x H74 / SH45 cm.
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีกากี ออกแบบให้มีรูสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 5 ตัว

Original price was: ฿1,834.41.Current price is: ฿1,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8313-PP-GREEN

ขนาด: W51 x D57 x H74/SH45 cm
เก้าอี้ PP ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวสีเขียวอ่อน มีพนักแขน ออกแบบให้มีรูสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 5 ตัว

Original price was: ฿1,834.41.Current price is: ฿1,090.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

JS-F035-8059-PP-BLACK

ขนาด: W44 x D49 x H78 cm.
PP ฉีดขึ้นรูป สีกากีโครงดำ ออกแบบมีรูสำหรับระบายอากาศทั้งตัว พร้อมจุกยางรองขาเก้าอี้กันรอยขีดข่วน วางซ้อนกันได้ 4 ตัว

Original price was: ฿1,420.10.Current price is: ฿790.00.

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รีวิวจากลูกค้า

เราใช้ใจ...ทําเพื่อคุณ

“สินค้าคุณภาพ ติดตั้งใส่ใจ แบบนี้ใช่เลย"

ไม่ว่าคุณต้องการอะไร เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ในราคาสุดคุ้ม พร้อมบริการส่งและติดตั้งถึงที่ ทั่วประเทศ และรับประกันสินค้า ยาวนานถึง 30 วัน

พร้อมบริการทุกช่องทาง