Showing the single result

เก้าอี้แบบ “ชิวารี” (Chivalry or Tiffany chair) เป็นสไตล์การออกแบบตั้งแต่ยุค ค.ศ.1800 ต่อมามีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงตามยุคสมัย แต่ยังคงต้นแบบความหรูหรา สง่าไม่เปลี่ยนแปลง , เก้าอี้ถูกใช้ในงานสำคัญต่างๆมากกมาย อาทิเช่น งานสัมมนาผู้นำประเทศ งานเลี้ยงรับรอง จนปัจจุบันนิยมมากในงานแต่งงาน เป็นที่มาว่าทำไมเก้าอี้ชิวารีถึงถูกเรียกว่า “เก้าอี้แต่งงาน”

Phone
Line
Jaisu สวัสดีครับ มีคำถามแจ้งใจได้เลยนะครับ 😄